Vanaf 15 januari is Doet Goed weer open. Lees op de COVID-19-pagina welke voorzorgsmaatregelen ik tref.

Algemene voorwaarden

Behandelingen

  • Geen erotische of sensuele massages.
  • Behandeling alleen volgens afspraak.

Betaling

Betaling dient contant te geschieden of anders overeengekomen.

Tarieven

Alle op deze site genoemde prijzen, de overeengekomen prijzen zijn inclusief 21 % BTW, tenzij anders vermeld/overeengekomen.

Annulering

Afspraken kunnen uitsluitend minimaal 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.

Hygiëne

Massagepraktijk DoetGoed besteedt de uiterste zorg aan ethiek en hygiëne. Ik verwacht van mijn gasten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Uit hygiënisch oogpunt wordt u vriendelijk verzocht om voor de behandeling een douche of een bad te nemen. In verband met de hygiëne worden alle materialen die eigendom zijn van DoetGoed na elke behandeling gereinigd.

Persoonlijke gegevens

Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen (anamnese) stellen met betrekking tot uw medische verleden. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Contra-indicaties

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode mag worden toegepast . Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts, therapeut of specialist dient u voor aanvang van de behandeling aan mij mee te delen. Wellicht is aanpassing van de behandeling dan noodzakelijk.

Disclaimer

DoetGoed is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. DoetGoed is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. DoetGoed behoudt zich het recht voor klanten te weigeren indien deze onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen.