Laten masseren, dat doet goed

De tijd waarin je leeft vraagt steeds meer van jou. Je hebt stress, hoofd­pijn, spier­pijn, je hebt een drukke baan, je hebt de zorg voor een gezin of je bent juist alleen­staande. Je weet best dat je wat meer rust voor jezelf zou kun­nen ge­bruiken, maar hoe doe je dat?

Massagebank in een ruimte met warme kleuren.

Goede zorg, zor­gen voor jezelf en ontspan­ning is echt geen over­bod­ige luxe om gezond te kun­nen bli­jven func­tioneren.

Sinds mensen­heuge­nis, on­der alle denkbare volken en beschavin­gen, wordt mas­sage in­gezet voor ontspan­ning en ver­licht­ing van aller­hande klachten en pijn. Het regel­matig on­der­gaan van een mas­sage draagt bij aan een al­ge­heel gevoel van wel­be­ha­gen.

Massage is een manier om tot rust te komen en stil te staan bij jezelf.

Een ontspan­nings­mas­sage maakt spieren, pezen en gewrichten soe­peler. Het ver­betert de bloed­som­loop van spieren en huid en het stim­uleert de afvoer van het lym­fe­vocht waar­door af­val­stof­fen het lichaam sneller ver­laten en voed­ingsstof­fen beter wor­den opgenomen. Het brengt de geest tot rust.

Door de ontspan­ning van het lichaam kun­nen ook aller­lei gevol­gen van stress zoals span­ning­shoofd­pijn, chro­nis­che ver­moei­d­heid, sti­jve nek, lage rug­pijn en slaap­prob­le­men wor­den verzacht. Tijdens de mas­sage wordt (in over­leg) enige druk uit­geoe­fend op de spieren.

Massage kan je helpen om er achter te komen wat werke­lijk be­lan­grijk voor je is, je meer plezier in je leven geven, je stress te ver­min­deren, pa­tro­nen te door­breken en jezelf beter te leren ken­nen. Gun jezelf en je lichaam deze kans.

Massages

Ik bied de vol­gende drie vor­men van mas­sage aan.