Tijdelijk ges­loten

Vanwege de lock­down is mas­sage tot ten min­ste 19 jan­u­ari niet mo­gelijk.

Goede groet,
Bert Vossen